ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1.OSB 2.POLYSTERINE 3.OSB


Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΤΥΠΟΥΣ O.S.P. PANELΑ: ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ


Β:ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ


C: ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ